T u e s d a y  3 0 t h A p r i l  2 0 1 9 , 6 : 3 0 - 9 p m - in the International suite (abve Reception)  

Link to Flyer here


U n i v e r s i t y  o f  H e r t f o r d s h i r e
H a t ? e l d , A L 1 0  9 E U  
A g e n d a :
6 : 3 0 - 7 p m  R e f r e s h m e n t s
7 - 7 : 0 5 p m  We l c o m e  &  i n t r o d u c t i o n s
7 : 0 5 - 7 : 1 5 p m  We l H a t  S p o r t s  L a u n c h
7 : 1 5 - 8 : 1 5 p m  F u n d i n g , l o c a l  &  n a t i o n a l
8 : 1 5 - 8 : 4 5 p m  C l u b  e s s e n t i a l s:

                                  Ma r k e t i n g

                                  V o l u n t e e r i n g
8 : 4 5 - 9 p m  Q & A / O p e n f o r u m
9 p m   F i n i s h

See Flyer
Register:
Dave Bartlett